Гора да гуся шыэз

Согласнӧй шыэз овлӧны гораӧсьгусяӧсь.

Гора согласнӧй шыэзӧн коми-пермяцкӧй кылын лоӧны: [б], [в], [г], [д], [д'], [ж], [з], [з'], [дз], [дж], [й'], [л], [л'], [м], [н], [н'], [р].

Гуся согласнӧй шыэз: [п], [ф], [к], [т], [т'], [ш], [с], [с'], [ч'], [тш], [щ'], [ц], [х], [ф].

Мукӧд гора да гуся шыэз вермӧны аркмӧтны гоззэз (параэз). Видзӧтӧ таблица:

 

Пыр гораӧн лоӧны  [й'], [л], [л'], [м], [н], [н'], [р] шыэз,  а пыр гусяӧн  –[щ'], [ц], [х] шыэз.

 

 

 

 

Похожие статьи

Согласнӧй шыэз

Слог

Фонетика