Featured

Наклоненнё

Наклоненнё – кадакывлӧн грамматическӧй категория, кӧда отсöтöн сiя мыччалö быдкодь отношеннё баитiсьыслiсь сы дынö, мый йылiсь мунö сёрниыс. Коми-пермяцкöй кылын кадакыв видзö куим форма: изъявительнöй, повелительнöй, сослагательнöй (условнöй).

Изъявительнӧй наклоненнёын кадакыв мыччалö действие, кöда мунiс, мунöма, мунö нето пондас мунны (мунас): Тöлыс лöнис. Лымыс сылöма. Туриэз лэбзьöны. Чожа югдас. Öтöрын пондас зэрны.

Повелительнöй наклоненнёын кадакыв мыччалö тшöктöм либо корöм. Пантасьлӧны мöдiк лицоын  ӧтка да уна лыдын: пасьтась перыта - пасьтасьö перыта, лыддьöт гижöмтö - лыддьöтö гижöмнытö.

Повелительнöй вежöртасын öтлаын ась, мед частицаэзкöт пантасьлӧны кадакыввез куимöт лицоын  öння либо лоан кадын: ась уджалö, мед уджалöны; ась локтö, мед локтöны.

Сослагательнӧй (условнӧй) наклоненнёа кадакыв мыччалö действие, кöда вермас мунны кытшöм-либо условие дырни, пантасьӧ  бы частицаöн, кöда вермас сулавны кадакыв одзын либо кадакыв бöрын: Ветла бы карö. Ме бы ветла карö.

 

 

 

 

Похожие статьи

Лыданим