Featured

Урчитаннэз гижӧм

Урчитаннэз гижсьöны öтлаын:

  1. Кывбöррезкöт кодь, моз: ылынкодь, пемыткодь, горöнкодь, одзкодь, жагöнмоз, одзланьмоз, öтмоз, ылынсяньмоз, порогувтасмоз;
  2. Приставкаэз мед-, не- да частица -кö: медматын, медбура, неылын, немымда, некöр, кыдзкö, кытiськö, кöркö;
  3. Урчитаннэз, кöдна аркмисö самостоятельнöй сёрни торрезiсь кывбöррез содтöмöн: буркузя, лёкшогöн, пöрисьувья, гожумбыт, пыркеж, тöдвылын, быднёж, öтнёж, öтдор, öтвыв.
  4. Торья кыввезiсь аркмöм урчитаннэз: таво, мöдiгод, кузьтуй, аскадö, сэсьудерлун, керкутыр, моростыр, öмтырьяс, вужсорöн.

Урчитаннэз гижсьöны торйын:

  1. Мукöд частицаэзкöт: бура тай, сёр ни, кöркö ни;
  2. Кывбöррезкöт: талун кежö, мöдво понда, мöдлун гöгöр, недыр мыйись, мöйму сьöртi.

Урчитаннэз гижсьöны кырöлок пыр:

  1. Парнöй урчитаннэз: одз-бöр, сьöрсьöн-бöрсьöн, улö-вылö, лöня-гуся;
  2. Кык öткодь урчитан, кöдна употребляйтчöны вежöртас вынсьöтöм понда: öдва-öдва, ылын-ылын, лун-лун, пым-пыма, нёштöма-нёштöма;
  3. Урчитаннэз, кöдна аркмöны -либо, -нибудь роч частицаэзöн: кöр-либо, кытöн-либо, кыдз-нибудь, кытчö-нибудь.

 

 

Похожие статьи

Нимвежаннэз гижӧм

Эманиммез гижӧм

Лыданиммез гижӧм