Featured

Запятӧй сложнӧй сёрникузяын

Союззэзтöм сложнöй сёрникузяын сувтӧтам запятöй,  кöр нiя сулалöны простöй сёрникузяэзiсь, кöдна матынöсь смысл сьöртi: Эта öдын некой пору пизис ва, тöнняся похлёбка пакмис пыдöсöдз, кашничокись петiс тшын (И.Минин).

 

Сложноподчинённöй сёрникузяын запятöй сувтöтсьö сложноподчинённöй сёрникузяись торрез коласын союззэз да союзнöй кыввез одзын: Зонка решитiс нетшкыны ыб вылiсь клевер, кöда вöлi кузь да небытик (И.Минин). Медбы керкуын вöлi гажа, инькаэз öшöтлiсö  серöтöм чышкöттэз, ольсавлiсö мича пызандöра, вöвдлiсö басöк половиккез.

 

Сложнöй синтаксическöй конструкцияэзын запятöй сувтöтсьö сэк, кöр сыын öтлаасьöны сложноподчинённöй, сложносочинённöй сёрникузяэз и ны пытшкын корсьö эта препинаннё пас: Деревня сайын вöр, кöда поснитик арся зэррез коста öддьöн вачкисьö ваö кöтöтöм курöг вылö, казявтöг пыркöтö уввез вылiсь сьöкыт ва тёппез, ылiсянь пондö кажитчыны кокнитжыкöн да чочкомжык рöмаöн (И.Минин).

 

 

 

Похожие статьи