Featured

Неопределённой-личнӧй

Неопределённо-личнöй сёрникузяэз – этö сэтшöм сёрникузяэз, кöднаын главнöй членыс (сказуемöйыс) мыччалö, что действиесö керöны тöдтöм лицоэз и унаöн. Главнöй членыс сетöма кадакылöн 3-öт лицоын, уна лыдын, положительнöй либо отрицательнöй спряженнёын: Небӧггезын миянлӧ висьтасьöны повтӧм отир йылiсь

 

Сказуемöй неопределённо-личнöй сёрникузяын сетсьö глаголöн изъявительнöй наклоненнёын, уна лыдын, куимöт лицоын.

Видзöтам примеррез: 1. Театрын мыччалöны спектакль. 2. Газетаэзын висьтасьöны миян странаын важнöй событиеэз йылiсь.

 

Обобщённöй вежöртас вермас лоны сэтшöм неопределённо-личнöй сёрникузяэзын.

Видзöтам примеррез: Песняись кыввесö он чапкы. Вежöртсьö: Некин оз вермы песнясö керны мöдкодьöн (не ме, не тэ, не сiя).

 

 

 

Похожие статьи

Безличнӧй сёрникузя