Featured

Причастие

Причастие – кадакывлöн сэтшöм невежласяна форма, кöда öтдруг босьтö кадакывлiсь да нимтанлiсь признаккез: уджалісь, кӧдзӧм, видзӧтӧм.

 

Причастие мыччалö предметлiсь, лицолiсь действие сьöртi признак. Этöн сiя матын кадакыв дынö (аркмö кадакыв вужись): кыйöм чери, гöрдöтöм лист; вурсян машина, кöдзан кад; узись ош, тöдiсь баб.

 

Кыдз нимтан, причастие сетö очакыв кытшöм? юасьöм вылö.

Причастие, кыдз и нимтан, сулалö эманим одзын да примыкайтö сы дынö.

Видзöтам примеррез: уджалiсь морт, уджалiсь мортлö, уджалiсь морттэз.

Сёрникузяын причастие частожык овлö определеннёöн.

Видзöтам примеррез: Кымöрын лэбалiсö повзьöтöм джыджжез. Пастуххез лöгöн вышöтлiсö ыб вылö кайöм пода.

 

Сёрникузяын причастие вермас лоны йитöм зависимöй кыввезкöт: уна баитiсь (инька), тракторöн ытшкöм (турун).

Сэтшӧм причастиеэз лоӧны распространённöйезӧн. Сёрникузяын нiя быдсöн лоöны определеннёöн либо составнöй именнöй сказуемöйöн: Эшö неважын лажмыта кывтан кымöррес тöдчöмöн лэбтiсисö вывлань (Т.Фадеев).

Распространнённöй причастие вермас обособляйтчыны, кöр мыйкö уточняйтчö, вежöртöтö.

 

Коми-пермяцкöй кылын эмöсь причастиеэз, кöдна зависимöй кывтöг оз пантасьлӧ: сьöлöмöдз йиджан (кыввез), пель чанöтан (шыэз), син гусялана (рöм).

 

Причастиелöн уна лыда форма аркмö -öсь суффикс отсöтöн: (морттэс) уджалiсьöсь; (ыббес) вундöмöсь. Эта грамматическöй формаын причастие сулалö определяемöй кыв бöрын и сёрникузяын пырö составнöй именнöй сказуемöйö: Ыббес омöн вöлiсö кöдзöмöсь. Дас минута бöртi палаткаэз вöлiсö дзимлялöмöсь.

Причастиеэз аркмöны кадакыввезiсь -ись (-iсь), -öм, -тöм, -ан (-ян) суффикссэзöн:

 

Мукöд причастиеэз, кöдна аркмöмась -ись (-iсь), -ан (-ян) суффикссэзöн, коми-пермяцкöй кылын кокнита вермöны вуджны эманиммезö. Сэк нiя босьтöны признаккесö эманиммезлiсь. Ордчöтö примеррез: Сьылiсь (кытшöм?) кай пуксис öшын весьтö. - Сьылiсь (кин?) петiс сцена вылö да пондöтiс сьывны.

 

Причастиеэз, кöдна аркмисö -ан (-ян) да -öм суффикссэзöн, босьтöны формальнöй признаккез кадакывлiсь: вермасö сулавны öння кадын (лэбзя́н кай, пизя́н ва) либо чулалöм кадын (лэ́бзьöм кай, пи́зьöм ва). Сэк причастиеэз оз ков соравны кадакывлöн личнöй формаэзкöт.

 

 

 

 

Похожие статьи

Лыданим