Featured

Вежöртас сьöртi нимвежаннэз

Нимвежаннэз асланыс вежöртас сьöртi  торйöтчöны разряддэз вылö:

I. 

Сетöм нимвежаннэз мыччалöны лицо вылö либо предмет вылö. Кыдз и эманиммез, личнöй нимвежаннэз вежласьöны падежжез сьöртi, сёрникузяын лоöны сэтшöм жö сёрникузя членнэзöн.

Видзöтам пример: Алёша мунö библиотекаö. - Тэ мунан библиотекаö?

II. 

Нiя вынсьöтöны личнöй нимвежаннэзлiсь вежöртассö: ме ачым, тэ ачыт, мийö асьным, нiя асьныс.

Видзöтам пример: Катяыс ачыс отсалас миськавны бекöрпань. - Ме ачым отсала мамöлö миськавны бекöрпань.

 

III. Взаимно-личнöй нимвежаннэз: öтамöд, öтамöдным, öтамöдныт, öтамöдныс. Частожык употребляйтчöны эманиммезкöт да личнöй нимвежаннэзкöт.

Видзöтам пример: Люба да Оля отсалöны öтамöдныслö велöтчанын. Нiя öтамöдныстöг озö пуксьö керны уроккез.

Личнöй, усилительно-личнöй да взаимно-личнöй нимвежаннэз вермöны вежласьны падежжез сьöртi, а сёрниын пантасьлӧны эманим туйö.

 

IV. Указательнöй нимвежаннэз: эта, эна, этна; сiя (туйыс), нiя (вöррез); эттшöм, этатшöм, сэтшöм, этмымда, сымда, сыным. Мыччалöны предметтэз вылö, нылöн качество да количество вылö. Указательнöй нимвежаннэз пантасьлӧны эманиммез да нимтаннэз туйö. Вермöны вежласьны падежжез сьöртi.

Эн сорав личнöй нимвежаннэз сiя, нiя сэтшöм жö указательнöй нимвежаннэзöн. Указательнöй нимвежаннэз позьö вежны мöдiк эта жö разрядiсь нимвежаннэзöн: эта, эна, этiя.

Видзöтам пример: Сiя лунö асывсянь петiс уна ном-геб.(Т.Фадеев)

 

V. Определительнöй нимвежаннэз: быд, быдöн, быдöс, мукöд. Этна нимвежаннэз вермöны вежласьны падежжез сьöртi: быд, быдлöн, быдлiсь.

Определительнöй нимвежаннэз вермасö примитны лично-притяжательнöй суффикссэз: быдöнным, быдöнныт, быдöнныс. Сэк нiя вежласьöны кыдз эманиммез.

Видзöтам пример Быдлöн ны коласiсь вöлiсö айез да маммез, пöрисьжыкöсь ли, томжыкöсь ли, сойез да воннэз, но басниыс часöт не ны йылiсь.(Т.Фадеев)

 

VI. Вопросительнöй нимвежаннэз: кин, мый, кытшöм, кыным, мымда, кöда, кынымöт, кöдным. Эна нимвежаннэз мыччалöны предмет йылiсь (кин? мый? кöда?), сы качество (кытшöм?) да количество (кыным? мымда? кынымöт?) йылiсь юасьöм. Например: Мый тэ висьталiн? Кынымöт классын тэ велöтчан? Мымдаöн тiйö пырит киноö? Вопросительнöй нимвежан вылö усьö логическöй удареннё.

Видзöтам пример Кин жö этадз кужöм Серебристöй пужöн Вевттьыны кыдзоклiсь Выв юрсисянь кокöдз? (Ф.Истомин)

 

VII. Относительнöй нимвежаннэз. кин, мый, кытшöм, кыным, мымда, кöда, кынымöт, кöдным. Этö нiя жö вопросительнöй нимвежаннэз, но пантасьлӧны сложноподчинённöй сёрникузяын торрез йитöм понда.

Видзöтам пример: Сiя лыддьöтiс быдöс нiйö книгаэсö, кöднö тшöктiс велöтiсь. Кин уна лыддьöтö, сiя уна тöдö.

 

VIII. Неопределённöй нимвежаннэз: кинкö, мыйкö, кытшöмкö, кынымкö, мымдакö; кин-либо, мый-либо, кытшöм-либо; кин-нибудь, мый-нибудь, кытшöм-нибудь, кöда-нибудь. Эна нимвежаннэс мыччалöны неопределённöй лицо, предмет вылö да неопределённöй качество либо свойство вылö.

Неопределённöй нимвежаннэз аркмöны воспросительнöй нимвежаннэзiсь -кö, -либо, -нибудь частицаэз содтöмöн.

Видзöтам пример: Чожа челядь вежöртiсö, что кинкö пилитчис Мишаыс оградаын (В.Баталов). Сэтчö жö эшö кин-либо соседньöй станоккез сайсянь шутитöмöн горöтас: «Емельян талун кык норма керöм!» (В.Баталов).

 

IX. Отрицательнöй нимвежаннэз: некин, немый, нем, некытшöм, некöда, немымда. Отрицательнöй нимвежаннэз аркмöны не- приставка содтöмöн вопросительнöй нимвежаннэз дынö.

Видзöтам пример: Мый лоас ашын, некин оз висьтав.

 

X. Счётно-личнöй нимвежаннэз: кыкнанным, кыкнанныт, нёльнанныт, нёльнанныс и с.о. Нiя аркмӧны обобщительнöй лыданиммезiсь -ным, -ныт, -ныс суффикссэз отсöтöн только исконнöй коми-пермяцкöй лыданиммезiсь. Сёрникузяын лоöны подлежащöйöн либо дополненнёöн.

Видзöтам пример: Гöсьöй, паняв масö зарниа кöшöн! Ме жö гажöтны кыкнаннытö понда.(Ф.Истомин)

Счётно-личнöй нимвежаннэз вермöны вежласьны лицо да падежжез сьöртi: кыкнанымлöн, кыкнаннытлiсь, кыкнанныстöг.

 

 

 

 

Похожие статьи

Лыданим