Featured

Союззэз гижöм

  1. Союззэз да, и, а, но, мый, мед, медбы, нето гижсьöны мöдiк кыввезкöт торйын: Перво нiя öктiсö, тшак, а сыбöрын пондiсö öктыны озъягöд. Челядьлö колö чожажык мунны, нето нiя сёрмасö школаö. Миян вöрын быдмöны рыжиккез да ниндуллез.

 

  1. Союззэз медбы, кöбы, нето, тожö, сiдзжö, сiдзкö гижсьöны öтiк кылöн: Велöтчиссез локтiсö Москваö, медбы участвуйтны соревнованнёэзын. Выходнöй лунö мунiм бы город сайö, кöбы не сэтшöм мороз. Быдыс тöдiс, что талун радио кöсйöма зэр, сiдзкö, косьмöм турунсö колö чукöртны зородö.

 

        ! Союззэз сiдзжö,  сiдзкö оз ков соравны частицаэза сiдз наречиекöт, кöда частицаэзкöт гижсьö торйын: сiдз жö, сiдз кö.

        Тöлыс уннялiс талун сiдз жö, кыдз и тöн. Сiдз кö пондам мунны, то гортö локтам одзжык.

 

  1. Сложнöй союззэз сiйöн что, сiйöн мыля, сiйöн медбы, сiдз кыдз, сэк кöр  гижсьöны торйын: Эта книгаыс гленитчис быдöнныслö, сiйöн что сыын гижöма миян округ йылiсь. Мийö лэбзим самолётöн, сiдз кыдз кадыс вöлi öддьöн етша.

 

 

 

 

 

Похожие статьи

Нимвежаннэз гижӧм

Эманиммез гижӧм

Лыданиммез гижӧм