Featured

Безличнӧй сёрникузя

Безличнöй сёрникузяэз – этö сэтшöм односоставнöй сёрникузяэз, кöднаын сказуемöй дырни абу и оз вермы лоны подлежащöй: Тöлöн одз пемдö. Югдö жагвыв.

 

Безличнöй сёрникузяэз  асланыс вежöртас сьöртi овлöны неöткодьöсь. Ныын висьтассьö вӧрвалӧн, животнöйлöн, мортлöн состояннё йылiсь, ны переживаннёэз йылiсь.

Видзöтам примеррез: 1. Юрöс поткöтö. 2. Петассэз дойдiс шерöн. 3. Вирдалö  и гымалö. 4. Чожа зэрас.

 

Безличнöй сёрникузяэз вермöны лоны распространённöйезöн и нераспространённöйезöн: Ар. Кöдздöтiс. Талун куимöт лун ни лымьялö.

 

Сказуемöйыс безличнöй сёрникузяын вермас мыччассьыны неӧтік способ сьӧрті:

  1. безличнöй кадакылӧн: Кынтö. Пемдö.
  2. личнöй кадакылӧн безличнöй вежӧртасын: Нырö вачкис  льöмпу цвет дукöн.
  3. неопределённöй формаа кадакылӧн: Эна велöтчиссезлö мунны походö. Тöння лун кошшыны.
  4. урчитанӧн: Ӧтöрын кöдзыт. Вöрын пемыт. Школаöдз матын.
  5. фразеологизмöн, кöда мыччалö мортлiсь или вӧрвалісь состояннё:  Сылöн он петö. Андрейка мунiс армияö, этасянь мамыслöн сьöкыт вöлi сьöлöм вылын.
  6. Кыввезöн охота, рад, жаль, можно, нельзя öтлаын инфинитивкöт или сытöг. Сказуемöй составын вермас лоны и отсасяна кадакыв: Туруныс, батя, кыдз чай, охота заваритны да юны, но кытчö воштiсян — мöссэзлö колö (И.Минин). Мылякö жаль лоис стариктö, нельки сьöлöм ёжгыльтчис (В.Климов).

Неопределённöй формаа глагол дырни вермöны лоны кыввез; позьö, колö, некытчö и мöдiккез: Вöрын пондö пемдыны ни. Колö одзлань ни мунны.

 

 

 

 

Похожие статьи

Кывтэчас